Prolonged TV watching ups risk of diabetes, CV disease, and death
JUNE 14, 2011 | Sue Hughes (ahead of publ.)
Boston, MA - Confirmation that sitting in front of the television for prolonged lengths of time has long-term adverse effects has come from a new review of studies showing a direct relation between the amount of television viewing and risk of type 2 diabetes, cardiovascular disease, and all-cause mortality.

The review, published in the June 15, 2011 issue of the Journal of the American Medical Association, showed that for every two hours of television watched daily, the risk of diabetes increased by 20%, the risk of cardiovascular disease increased by 15%, and the risk of all-cause mortality increased by 13%.

Coauthor of the study, Dr Frank Hu (Harvard School of Public Health, Boston, MA), commented to heartwire: "TV watching is worse than other sedentary activities in that it is particularly passive. It has a lower energy expenditure compared with driving, reading, working at a computer, etc."


Associated with junk food

He also maintains that watching television is associated with unhealthy eating behavior. "People tend to eat when they are watching television, and they also tend to eat junk food and sugary beverages rather than healthier food. This might be related to the large amount of commercials for junk food, which increase the appetite, or it may just be due to boredom. Junk food is more readily available and therefore suitable for eating in front of the television. Perhaps if people were not watching television, they would be more inclined to make themselves a proper healthier meal."

Hu notes that the culture of television watching is a direct result of the technological revolution. "With the availability of satellite television, with hundreds of channels, we are watching more and more TV, and with a remote control we don't even have to get up from the sofa to change channels."

He added: "I'm not advocating a ban on television. But our behavior has become excessive. The average American watches five hours of TV every day. That is too much. And people get into a vicious circle. They watch a lot of TV, so start to put on weight, and that makes it more difficult to exercise, so they watch more TV. . . . I think we need to be telling people that they can cut their risks of diabetes and heart disease by reducing their time watching TV."


Exercise while watching TV

"Public-health messages recommend an increase in physical activity, but they don't actually stipulate less television watching. That is something that is not too difficult to change. We should also be suggesting that people do some exercise while watching television. We could develop technology to enable people to expend more energy when watching TV, like using a treadmill or other exercise equipment."

In the paper, Hu and his coauthor, Anders Grøntved (University of Southern Denmark, Odense), report that television watching is the most commonly reported daily activity apart from working and sleeping in many populations around the world, with an average of 40% of daily free time occupied by TV viewing within several European countries and 50% in Australia.

They performed a meta-analysis of eight prospective cohort studies looking at the association between TV viewing and risk of type 2 diabetes, fatal or nonfatal cardiovascular disease, and all-cause mortality. Results showed pooled relative risks per two hours of TV viewing per day of 1.20 for type 2 diabetes, 1.15 for fatal or nonfatal cardiovascular disease, and 1.13 for all-cause mortality.

The estimated absolute risk differences per every two hours of TV viewing per day were 176 cases of type 2 diabetes, 38 cases of fatal cardiovascular disease, and 104 deaths from any cause per 100 000 individuals per year.
English to Dutch translation

Langdurige TV kijken verhoogt het risico op diabetes, hart-en vaat- ziekte en dood .
14 juni 2011 | Sue Hughes
Boston, MA - Een bevestiging dat zittend voor de televisie voor langere periodes, op lange termijn schadelijke effecten heeft, is afkomstig van een nieuwe beoordeling van de studies naar de hoeveelheid televisiekijken en risico van type 2 diabetes, hart-en vaatziekten , en de mortaliteit door alle oorzaken.

De review, gepubliceerd in het 15 juni 2011 nummer van het Journal of the American Medical Association, toonde aan dat voor elke twee uur televisie per dag kijken, het risico op diabetes met 20% steeg, het risico op hart-en vaatziekten met 15% toenam, en het risico van overlijden aan deze met 13%.

Co-auteur van de studie, dr. Frank Hu (Harvard School of Public Health, Boston, MA), commentaar op heartwire:. "TV kijken is nog erger dan de andere zittende activiteiten omdat het bijzonder passief is. Het heeft een lager energieverbruik vergeleken met het rijden, lezen, werken op een computer, enz. "


Geassocieerd met junkfood

Hij beweert ook dat tv-kijken wordt geassocieerd met ongezond eetgedrag. "Mensen hebben de neiging om te eten wanneer ze televisie kijken, en ze hebben ook de neiging om junkfood en suikerhoudende dranken in plaats van gezonder voedsel te eten. Dit kan worden gerelateerd aan de grote hoeveelheid commercials voor junk food, die de eetlust verhogen, of het kan gewoon te wijten zijn aan verveling. Junk food is beter beschikbaar en dus geschikt voor het eten voor de televisie. Misschien, als mensen geen televisie zaten te kijken, zouden ze meer geneigd zijn om zichzelf een goede gezonde maaltijd te maken. "

Hu merkt op dat de cultuur van de televisie kijken een direct gevolg is van de technologische revolutie. "Met de beschikbaarheid van satelliet-tv, met honderden kanalen, kijken we meer en meer tv, en met een afstandsbediening hoeven we niet eens op te staan van de bank om van kanaal te veranderen."

Hij voegde eraan toe: "Ik pleit niet voor een verbod op televisiereclame . Maar ons gedrag is excessief geworden. De gemiddelde Amerikaan kijkt vijf uur tv per dag. Dat is te veel en mensen geraken in een vicieuze cirkel. Ze kijken heel veel  TV, dus beginnen ze aan te komen, en dat maakt lichaams beweging moeilijker om te oefenen, dus kijken ze meer tv.... Ik denk dat we moeten  mensen vertellen dat ze hun risico op diabetes en hart-en vaatziekten kunnen verlagen door het verminderen van hun televisie tijd. "


Oefening tijdens het kijken naar tv-

"Volks gezondheid berichten raden aan meer lichaams beweging, maar ze stipuleren eigenlijk niet bepaald minder televisie te kijken. Dat is iets dat niet zo moeilijk is om te veranderen. We zouden ook moeten suggereren dat mensen wat oefeningen  doen tijdens het kijken naar televisie. We zouden technologie kunnen ontwikkelen die mensen in staat stelt om meer energie te verbruiken bij het kijken naar tv, zoals het gebruik van een loopband of andere fitnessapparaten. "

In de krant melden Hu en zijn co-auteur, Anders Grøntved (Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense), dat televisie kijken de meest gerapporteerde dagelijkse activiteit  is, afgezien van werken en slapen in vele populaties over de hele wereld, met een gemiddelde van 40% van de dagelijkse vrije tijd in beslag genomen door tv-kijken in verschillende Europese landen en 50% in Australië.

Ze voerden een meta-analyse van acht prospectieve cohort studies uit naar het verband tussen tv-kijken en het risico van type 2 diabetes, fataal of niet-fatale hart-en vaatziekten, en de mortaliteit door alle oorzaken. De resultaten toonden aan gepoolde relatieve risico's per twee uur tv-kijken per dag van 1,20 voor type 2 diabetes, 1,15 voor fatale of niet-fatale hart-en vaatziekten, en 1,13 voor de mortaliteit door alle oorzaken.

De geschatte absolute risico verschillen per elke twee uur tv-kijken per dag werden 176 gevallen van type 2 diabetes, 38 gevallen van dodelijke hart-en vaatziekten, en 104 sterfgevallen ten gevolge van welke oorzaak dan ook per 100 000 personen per year