Higher vitamin D linked to lower diabetes risk
JUNE 28, 2011 | Emma Hitt

San Diego, CA - Higher levels of vitamin D in the blood appear to be associated with a reduced risk of incident diabetes among people with high risk for the disease, according to a new report .
Dr Anastassios G Pittas (Tufts New England Medical Center, Boston, MA), and colleagues presented the findings here at the American Diabetes Association (ADA) 2011 Scientific Sessions.

According to Pittas, vitamin D may have a role in diabetes via improvements in insulin secretion and insulin sensitivity.

To determine the relationship between vitamin-D status and risk of incident diabetes, the researchers analyzed data from the Diabetes Prevention Program (DPP), a three-arm trial comparing intensive lifestyle modification or metformin vs placebo for prevention of diabetes in patients with prediabetes.

The mean follow-up of the cohort of 2039 participants was 3.2 years. Plasma vitamin-D levels were measured at yearly intervals, and subjects were assessed for incident diabetes.

Participants in the highest tertile of vitamin-D levels, with a median concentration of 30.1 ng/mL, had a hazard ratio of 0.74 (95% CI 0.59-0.93) for developing diabetes compared with participants in the lowest tertile (median vitamin D level of 12.8 ng/mL). The findings also suggested a dose-dependent effect for vitamin-D levels, with the hazard ratio for incident diabetes being lowest in the category with the highest levels (vitamin D >50 ng/mL) compared with the lowest category (vitamin D <12 ng/mL), a finding seen in both the lifestyle and placebo arms of the study—the only arms of the DPP included in the analysis.

"This study offers several methodological advantages over previous studies," said Pittas. According to Pittas, vitamin-D status was assessed multiple times during follow-up, not just a single assessment at baseline, which may not reflect long-term vitamin-D status.

"Our study also includes a large clinically relevant population at high risk for diabetes with a substantial proportion of nonwhite participants, which improves the external validity of the results," he said. However, he added that "this is an observational study and therefore confounding cannot be excluded—it would be premature to recommend vitamin D specifically for prevention of diabetes."

"This prospective study confirms that there is an association between levels of vitamin D and risk of diabetes even when correcting for body weight, with no absolute threshold of serum 25-hydroxy vitamin D," commented Dr Clifford Rosen (Jackson Laboratory, Bar Harbor, Maine). "The implications of this study relate to the importance of performing a randomized placebo-controlled trial of vitamin D for the prevention of type 2 diabetes in those at high risk," he said. "In the interim, clinicians should at least focus on maintaining vitamin-D levels in high-risk individuals at or around 20 ng/mL," he added.

Pittas and Rosen report no relevant financial interests. The study was not commercially funded.
Hogere vitamine D gekoppeld aan lagere risico op diabetes
28 juni 2011 | Emma Hitt
 
San Diego, CA - Hogere niveaus van vitamine D in het bloed lijken te worden geassocieerd met een verlaagd risico op diabetes incident bij mensen met een hoog risico op de ziekte, volgens een nieuw rapport 
Dr Anastassios G Pittas (Tufts New England Medical Center, Boston, MA), en collega's presenteerde de bevindingen hier op de American Diabetes Association (ADA) 2011 Scientific Sessions.

Volgens Pittas, kan vitamine D een rol spelen bij diabetes via verbeteringen in de insuline secretie en insuline gevoeligheid.

Voor het bepalen van de relatie tussen vitamine D-status en het risico van het incident diabetes, analyseerden de onderzoekers gegevens uit het Diabetes Prevention Program (DPP), een drie-armige studie waarin intensieve aanpassing van de levensstijl of metformine versus placebo voor de preventie van diabetes bij patiënten met prediabetes.

De gemiddelde follow-up van het cohort van 2039 deelnemers was 3,2 jaar. Plasma vitamine-D-spiegels werden gemeten eenmaal per jaar, en onderwerpen werden beoordeeld op incident diabetes.

De deelnemers in de hoogste tertiel van vitamine-D-spiegel, met een mediane concentratie van 30,1 ng / mL, had een hazard ratio van 0,74 (95% CI 0.59-0.93) voor het ontwikkelen van diabetes in vergelijking met de deelnemers in het laagste tertiel (mediane vitamine D-niveau van 12,8 ng / ml). De bevindingen stelde ook voor een dosis-afhankelijke effect van vitamine-D-spiegel, met de hazard ratio voor incident diabetes als laagste in de categorie met de hoogste niveaus (vitamine D> 50 ng / ml) vergeleken met de laagste categorie (vitamine D <12 ng / ml), een bevinding gezien in zowel de levensstijl en placebo armen van de studie-de enige armen van de DPP opgenomen in de analyse.

"Deze studie biedt een aantal methodologische voordelen ten opzichte van eerdere onderzoeken," aldus Pittas. Volgens Pittas, was vitamine D-status bepaald meerdere keren tijdens de follow-up, niet slechts een enkele beoordeling in de uitgangssituatie, die mogelijk niet overeen met de lange termijn vitamine-D-status.

"Onze studie ook een grote klinisch relevante populatie een hoog risico op diabetes met een aanzienlijk deel van de niet-blanke deelnemers, die de externe validiteit van de resultaten verbetert ook," zei hij. Maar hij voegde eraan toe dat "dit is een observationele studie en daarom confounding kan niet uitgesloten worden-het voorbarig zou zijn om bijzonder aan te bevelen vitamine D voor de preventie van diabetes."

"Deze prospectieve studie bevestigt dat er een verband is tussen de niveaus van vitamine D en het risico op diabetes, zelfs als correctie voor lichaamsgewicht, met geen absolute drempel van het serum 25-hydroxy-vitamine D," aldus Dr Clifford Rosen (Jackson Laboratory, Bar Harbor, Maine). "De implicaties van deze studie hebben betrekking op het belang van het uitvoeren van een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie van vitamine D voor de preventie van type 2 diabetes in die met een hoog risico," zei hij. "In de tussentijd, clinici dient ten minste gericht op het behoud van vitamine-D-spiegel in hoog-risico individuen op of rond 20 ng / mL," voegde hij eraan toe.

Pittas en Rosen rapporteren geen relevante financiële belangen. De studie werd niet gesteund door commerciële instellingen.